Oplossingskracht voor de gewenste steun

“OplossingsKracht voor de gewenste steun” is een empathie- en communicatiemodel dat op eenvoudige en positieve wijze bijdraagt aan het verbeteren van de dialoog tussen medewerkers in organisaties. Het model OplossingsKracht is gebaseerd op inzichten uit de positieve psychologie en draagt bij aan het bieden en vragen van de gewenste steun.

Sociale steun
Het krijgen van de gewenste steun, je begrepen voelen, heeft positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen. Als we ons gehoord en begrepen voelen ontstaat verbinding en energie in de relatie. Voelen we ons niet begrepen dan ontstaat discussie, ruis, conflicten en weerstand.

De afgelopen decennia heeft veel onderzoek plaatsgevonden naar sociale steun en het effect daarvan op onze gezondheid. En de uitkomsten zijn helder: sociale steun speelt een belangrijke rol in het verlagen van stress en het verbeteren van gezondheid en welzijn.

Ingeloes Bense ontwikkelde dit unieke gedragsmodel gebaseerd op haar jarenlange zoektocht naar de ingrediënten van bewustwording en gedragsverandering. Zij zocht naar een instrument wat bij kan dragen aan verbinding en communicatie. Het model wordt door ons zowel ingezet bij trainingen als coaching omdat het een concreet hulpmiddel is om proactief met elkaar in gesprek te gaan.

Het model Oplossingskracht voor de gewenste steun

In het model OplossingsKracht maken we onderscheid tussen analytische, emotionele, creatieve en praktische steun. Bij een coachtraject doorlopen we de vier soorten steun. Hieronder staat een toelichting op de verschillende soorten steun.

Analytische steun

Het onderzoek naar het vraagstuk. We gaan in op de feiten, gegevens, risico’s, bedreigingen en verantwoordelijkheden. We analyseren zowel taak- als mensgerichte aspecten van je vraagstuk. Vervolgens brengen we het vraagstuk in kaart en creëren we overzicht. We ontdekken welke betekenis jij geeft aan de feiten.

Emotionele steun

Emotionele steun betreft het open en onderzoekend luisteren met echte aandacht voor de ander. Aandacht voor de emoties, het hart luchten, stilstaan bij gevoelens, troost. Ruimte zonder oordeel, begrip, erkenning, waardering. Hierbij letten we ook op het waarderen en vieren van dat wat goed gaat, bekrachtigen, empowerment.

Creatieve steun

Bij creatieve steun gaan we samen nadenken over het gewenste doel. Wat wil je bereiken? We onderzoeken je behoeften en belangen en verhelderen deze. Vervolgens werken we de win – win – win situatie uit en maken we een energiegevend plan. We gaan onder andere brainstormen over oplossingen en mogelijkheden.

Praktische steun

Als het doel helder is moeten we zorgen voor de benodigde acties. Wat ga je doen en wanneer? Wat heb je daarbij nodig? Tijd voor daadkracht en het maken van afspraken. Om de succeskant te vergroten denken we na over manieren om de afspraken te borgen of hakken we de plannen in kleine stapjes.

Inmiddels wordt het model Oplossingskracht voor de gewenste steun met succes in diverse organisaties toegepast. De Ontwikkelcyclus OplossingsKracht gebaseerd op dit model is genomineerd door het ministerie van SZW omdat het als bewezen effectief is gebleken bij stresspreventie en bijdraagt aan psychisch welbevinden.

Call Now Button